โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น เนื่องในวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 48 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 14 กรกฎาคม 2567 - 14 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : สนามฟุตบอล

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา