โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มิถุนายน 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 47 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 กรกฎาคม 2567 - 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ : หน่วยวัฒนธรรมศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา