โลโก้เว็บไซต์ รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

รายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 มิถุนายน 2567 - 18 มิถุนายน 2567

สถานที่ : อาคารสำนักงานบริหาร

ผู้รับผิดชอบ : งานวิชาการและทะเบียนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา