โลโก้เว็บไซต์ จำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

จำหน่ายเครื่องแบบนักศึกษา ถ่ายรูปเพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 พฤษภาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 พฤษภาคม 2567 - 29 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : ร้านค้าสหการ ใต้ตึกอาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ : ร้านค้าสหการ อาคารบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา