โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 : รับตรง  (สมัครออนไลน์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 3 : รับตรง (สมัครออนไลน์)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 281 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 20 มีนาคม 2567 - 15 พฤษภาคม 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา