โลโก้เว็บไซต์ ปฏิทินการศึกษา สอบปลายภาค 2/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ปฏิทินการศึกษา สอบปลายภาค 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 มกราคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 82 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 11 มีนาคม 2567 - 17 มีนาคม 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา