โลโก้เว็บไซต์ กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กำหนดการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 3 มกราคม 2567 โดย วัชรพันธ์ ศิริ จำนวนผู้เข้าชม 169 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 กุมภาพันธ์ 2567 - 16 กุมภาพันธ์ 2567

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนุักศึกษา



ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา