โลโก้เว็บไซต์ ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2/2566

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 ตุลาคม 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 195 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 27 พฤศจิกายน 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ธนาคาร หรือจุดรับชำระเงิน

ผู้รับผิดชอบ : การเงินออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา