โลโก้เว็บไซต์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดภาคเรียนที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 เมษายน 2566 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 316 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 มิถุนายน 2566 - 19 มิถุนายน 2566

สถานที่ : มทร.ล้านนา เชียงราย

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา