โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 2122 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 6 มีนาคม 2566 - 19 มีนาคม 2566ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา