โลโก้เว็บไซต์ สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 286 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 10 ตุลาคม 2565 - 23 ตุลาคม 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา