โลโก้เว็บไซต์ สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2565 โดย สีไร กันตุ่น จำนวนผู้เข้าชม 1496 คน

(2) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2565 - 7 สิงหาคม 2565

สอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 1-7 สิงหาคม 2565ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา