โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 65 รอบที่ 1 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 65 รอบที่ 1

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 19 ตุลาคม 2564 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 386 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 1 ธันวาคม 2564 - 1 ธันวาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม รับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

https://entrance.rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา