โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ราชมงคลล้านนา เชียงราย 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวนันทิยา ตุลเตมีย์ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 22 กุมภาพันธ์ 2563 - 22 กุมภาพันธ์ 2563

สถานที่ : สนามหน้าอาคารสำนักงานบริหาร

ผู้รับผิดชอบ : งานกิจการนักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา