โลโก้เว็บไซต์ ข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 กันยายน 2562 โดย โสมวรรณ ทิพจร จำนวนผู้เข้าชม 347 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 4 กันยายน 2562 - 4 กันยายน 2562

สถานที่ : อาคารวิทยบริการ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา เชียงราย

ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน "ข่วงวัฒนธรรมราชมงคลล้านนา เชียงราย สืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา