โลโก้เว็บไซต์ ซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ซ้อมใหญ่ รับพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 มิถุนายน 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 268 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 17 สิงหาคม 2562 - 17 สิงหาคม 2562

สถานที่ : มทร.ธัญบุรี

ผู้รับผิดชอบ : กองพัฒนานักศึกษาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา