โลโก้เว็บไซต์ สวท. ส่งข้อมูลให้ ทปอ. รอบ1: TCAS 1 Portfolio | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สวท. ส่งข้อมูลให้ ทปอ. รอบ1: TCAS 1 Portfolio

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา