โลโก้เว็บไซต์ กองการศึกษาส่งรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ถึง สวท. 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กองการศึกษาส่งรายนามผู้สำเร็จการศึกษา ถึง สวท. 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 180 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 13 พฤษภาคม 2562 - 13 พฤษภาคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา