โลโก้เว็บไซต์ 1.บันทึกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันสุดท้าย)  2.ส่งใบระดับคะแนนที่งานทะเบียน สวท./กองการศึกษา (ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย) 2/2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

1.บันทึกระดับคะแนนในระบบทะเบียนกลาง (ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันสุดท้าย) 2.ส่งใบระดับคะแนนที่งานทะเบียน สวท./กองการศึกษา (ก่อนเวลา 16.30 น. ของวันสุดท้าย) 2/2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 มกราคม 2562 โดย นางสาวกิ่งกานต์ สาริวาท จำนวนผู้เข้าชม 112 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 19 มีนาคม 2562 - 30 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา