โลโก้เว็บไซต์ No-S,No-L | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

No-S,No-L

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 15 สิงหาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมหกรรมรักน้อง No-S,No-L
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2559 สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงใหม่ และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ร่วมกันจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด มหกรรมรักน้อง No-S,No-L(ไม่สูบและไม่ดื่มเครื่องดื่...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา