โลโก้เว็บไซต์ โครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

โครงการเปิดโลกทัศน์คนข่าวราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 กรกฎาคม 2559 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา