โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 พฤศจิกายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าและให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแผนพัฒนายุทธศาสตร์ 5 ปี ของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน
                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยทีมคณาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา