โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 ตุลาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
     วันที่ 11 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา