โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดเชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 สิงหาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมชี้แจงศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาจังหวัดและแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา จังหวัดเชียงราย
                วันที่ 4 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย นาสาว รสสุคนธ์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา