โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 มิถุนายน 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานวิชาการและงานทะเบียนจัดประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
              วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ งานวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมพิจารณาประมวลผลการศึกษา ประจำปีการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา