โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (COVID-๒๐๑๙) ตำบลทรายขาว
                    วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ พร้อมด้วยนางสาวปิยะดา ครูบา หัวหน้างานกิจการนักศึกษา นายภาณุพง...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา