โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ One Map วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ One Map วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ลงพื้นที่สำรวจจัดทำข้อมูลสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อจัดทำแผนที่ One Map วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม
              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  จีน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา