โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 8 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดตั้ง สภาลมหายใจจังหวัดเชียงราย
                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิอร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา