โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทั่วมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทั่วมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 พฤษภาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย สร้างความมั่นใจฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID 19) ทั่วมหาวิทยาลัยฯ
              หน่วยอาคารสถานที่ งานบริการ กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านา เชียงราย  ร่วมกับ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา