โลโก้เว็บไซต์ นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.สาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการทำขนมไทยและเบเกอรี่ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20
                นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพ เข้ารับการอบรมเพิ่มพูนความรู้เพื่อยกระดับฝีมือตามมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพด้านการท่องเที...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา