โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานปิดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัมนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคเหนือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานปิดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัมนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคเหนือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 26 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นประธานปิดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ กิจกรรมการพัมนาบุคลากรให้เป็น SI Warrior ในพื้นที่ภาคเหนือ
                   วันที่ 26 มีนาคม 2564 ผู้ช่วศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนา เป็นประธานปิดโค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา