โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานและขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานและขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มีนาคม 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมการดำเนินงานและขับเคลื่อนหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้า อว. ประจำจังหวัดเชียงราย
                  วันที่ 25 มีนาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา