โลโก้เว็บไซต์ นศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการบริษัททัวร์จำลองท่องเที่ยว@กาญจนบุรี เป็นทริป 4 วัน 3 คืน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการบริษัททัวร์จำลองท่องเที่ยว@กาญจนบุรี เป็นทริป 4 วัน 3 คืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการบริษัททัวร์จำลองท่องเที่ยว@กาญจนบุรี เป็นทริป 4 วัน 3 คืน
                  วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิชาเอกการท่องเที่ยว โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จัดโครงกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา