โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ(Flagship) ประจำปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ(Flagship) ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ(Flagship) ประจำปี 2564
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วม"ก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา