โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปอยหลวง ฉลองศาลาโดม พุทธาภิเษกพระปางไสยาสน์และถวายเสนาสนะ ณ วัดห้วยทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปอยหลวง ฉลองศาลาโดม พุทธาภิเษกพระปางไสยาสน์และถวายเสนาสนะ ณ วัดห้วยทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 30 ธันวาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญปอยหลวง ฉลองศาลาโดม พุทธาภิเษกพระปางไสยาสน์และถวายเสนาสนะ ณ วัดห้วยทรายขาว
              วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมทงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา