โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 กันยายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการและนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านเคมี
               วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา