โลโก้เว็บไซต์ สร้างเสริมประสบการณ์จากผู้เชี่่ยวชาญ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับฟังการบรรยายเรื่องแบคทีเรียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สร้างเสริมประสบการณ์จากผู้เชี่่ยวชาญ นักศึกษาวิศวกรรมโยธา รับฟังการบรรยายเรื่องแบคทีเรียปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 14 สิงหาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา