โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
    วัน ศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.00 น. หน่วยวัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา