โลโก้เว็บไซต์ มทรล้านนา-เชียงราย-เข้าร่วมโครงการ-รักป่า-รักน้ำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทรล้านนา-เชียงราย-เข้าร่วมโครงการ-รักป่า-รักน้ำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทรล้านนา-เชียงราย-เข้าร่วมโครงการ-รักป่า-รักน้ำ
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย และผู้ช่วยศาสตราจารย์มานัส แสวงนาม เข้าร่วมโครงการ "รักน้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา