โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
            วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 คณาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา