โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา จัดประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการประจำปี 2563
              วันนี้ (14 กรกฎาคม 2563) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา