โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เมื่อวานนี้ (14 ก.ค. 2563) งานวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ จาก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ โดยมี ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา