โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งและพิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา 2563
            วันนี้ (3 กรกฎาคม 2563) เวลา 8.00 น. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา