โลโก้เว็บไซต์ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ครั้งที่ 1/2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ครั้งที่ 1/2563

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 30 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา เชียงราย ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ครั้งที่ 1/2563
            วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมการประชุมคณะท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา