โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในชุมชน ณ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
              วันนี้ (29 มิถุนายน 2563)  ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร  และอาจารย์เอกวัฒน์   ญาณะวงษา อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา