โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อทำงานในโครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามนโยบาลของรัฐ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อทำงานในโครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามนโยบาลของรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 29 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย สอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไปเพื่อทำงานในโครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุมชนเมือง ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีตามนโยบาลของรัฐ
                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการสอบสัมภาษณ์บุคคลทั่วไป  เพื่อทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาชุมชน ชนบทและชุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา