โลโก้เว็บไซต์ นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 25 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.วิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดทำอ่างล้างมือและที่กดเจลแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยฯ
         วันนี้ (25 มิถุนายน 2563) เวลา 8.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับมอบอ่างล้างมือ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา