โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 22 มิถุนายน 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
วันนีื (22 มิถุนายน 2563) มทร.ล้านนา เชียงรายจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams โดยให้นักศึกษาใหม่เข้ารับชมการปฐมนิเทศ มีเจ้าหน้าที่ และอาจารย์คอยตอบคำถาม ผ่าน Microsoft...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา