โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา คว้าเหรียญทองแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา คว้าเหรียญทองแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 25 มีนาคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา ยังเจ๋ง กวาดเหรียญทองแข่งขันฝีมือแรงงาน คว้าตั๋วแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนที่สิงคโปร์
              นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  รักษาแชมป์สมัยที่ 5 คว้าเหรียญทองการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28  ในสาขาแมคคาทรอนิกส์ประเภท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา