โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
งานยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนยุทศาสตร์" ให้กับบุคลากรภายใน และผู้สนใจภายนอก โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์.ดร.ดำรงค์ ว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา